Ngày 18 tháng 8 năm 2014, Viện Khoa học lãnh đạo và Quản lý (Đơn vị thành viên của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam – VPBA) long trọng tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, 266 Đội Cấn, Hà Nội năm 2014 thuộc chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, Bộ Tư pháp.