Ngày 07/10/2015 Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã có văn bản góp ý cho Dự thảo Nghị định phát triển công nghiệp môi trường của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị định và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ do  Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bô Công thương gửi Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam kèm theo Công văn số 9696/BCT-ATMT ngày 18/9/2015, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã phát hành công văn số 45/HDNTN để góp ý cho dự thảo Nghị định và cụ thể như sau:
Thực hiện Quy chế phối hợp số 2137/QCPH/BCT-HDNTN ngày 13 tháng 3 năm 2014 giữa Bộ Công thương và Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, thực hiện Công văn số 8386/BCT-ANMT ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị, dụng cụ điện của Bộ Công thương, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của Hội viên cho Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị, dụng cụ điện và tổng hợp các ý kiến góp ý gửi Bộ Công thương.
Ngày 14/08/2015 Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương gửi Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam công văn số 8386/BCT-ATMT ngày 12/08/2015 về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật trang thiết bị, dụng cụ điện.
Đặt Banner Quảng Cáo Ở Đây
banner

Thông Tin

  • Tầng 18, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 024-3871.2666, 3734.9516 * 024-62728872 ( Fax)

Sự Kiện