Hội viên

(DNVN) - Chiều 26/3/2019, tại Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (DNTNVN) đã diễn ra Lễ kết nạp hội viên mới cho 03 hội viên: Ông Nguyễn Cao Điến, Trưởng Văn phòng Hà Nội Công ty CP Quỹ Đầu tư Đổi mới; ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại STS Việt Nam; bà Cù Thị Thu Thủy, CEO và là nhà sáng lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp sinh thái TGarden.
Thông tin đang được cập nhật
Quyền của hội viên 1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức. 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. 5. Được giới thiệu hội viên mới. 6. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội. 7. Được cấp thẻ hội viên. 8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. 9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội. Nghĩa vụ của hội viên 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội. 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh. 3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản. 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội. 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.   Chú ý: Bạn có thể xem chi tiết tại file đính kèm tại đây
Thông tin đang được cập nhật
  Tài khoản: Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Số tài khoản: 102710009888888 –Tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Sở giao dịch. Hội phí 1.000.000 VNĐ/năm (1.200.000VNĐ/lần đầu tham gia bao gồm phí  Giấy Chứng Nhận hội viên) có thể đóng trực tiếp tại Văn phòng Hội hoặc qua Tài khoản trên cùng với thời điểm gửi đơn.    
Thủ tục Đăng ký làm Hội viên của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam gồm: 1. Viết Đơn Đăng ký tự nguyện gia nhập Hội gửi về Văn phòng TW Hội, có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 2. Nộp Hội phí 1.000.000 VNĐ/năm,  (1.200.000VNĐ/lần đầu tham gia bao gồm phí  Giấy Chứng Nhận hội viên) có thể đóng trực tiếp tại Văn phòng Hội hoặc qua Tài khoản trên cùng với thời điểm gửi đơn. Tải mẫu đơn Đăng ký tự nguyện gia nhập Hội 3. Bạn có thể đăng ký online gia nhập hội Tại Đây (Bạn nhớ đính kèm file mẫu đơn đăng ký ở trên)
Đặt Banner Quảng Cáo Ở Đây
banner

Thông Tin

  • Tầng 18, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 024-3871.2666, 3734.9516 * 024-62728872 ( Fax)

Sự Kiện